Duben 2007

Avril

20. dubna 2007 v 16:06 | Kulíšek |  Fotečky

Citátky

20. dubna 2007 v 15:57 | Kulíšek |  Miš-maš
"Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I ve slzách je síla, tak jdi a žij."

"Přátelé jsou andělé, kteří tě postaví na nohy, když tvá křídla mají problém si vzpomenout, jak létat."

"Vy se mi smějete, protože jsem jiná. Já se vám směju, protože jste všichni stejní."

Hebrejská abeceda

20. dubna 2007 v 10:36 | Kulíšek |  Miš-maš
Svého času se aramejština, další jazyk vyvinutý z foiničtiny, rychle stala mezinárodním jazykem kupců, což vedlo k tomu, že Hebrejci začali v každodenním životě používat aramejštinu a starou hebrejštinu omezili pouze na náboženské účely (a příležitostní nápisy na mincích). Aramejské písmo přijaté Hebrejci začalo být rychle známo jako písmo židovské a díky tvaru svých písmen také jako ketab merubba, čili "hranaté písmo". Následující tabulka ukazuje plnou verzi abecedy, avšak bez jakýchkoli později přidaných prvků.
Možná jste si všimli, že mají písmena kaf, mem, nun, pe a tzadi dva tvary. Druhý tvar se používá pouze pokud se písmeno vyskytne na konci slova.
Menší poznámka k výše uveřejněné tabulce: fialová písmena jsou latinským přepisem písmen hebrejských a jsou založená na fonetické transkripci. Tak například písmena, která pod sebou mají tečku, jsou důrazné souhlásky.
Hebrejská abeceda, tak jak byla přejata z foiničtiny, nereprodukuje všechny zvuky hebrejského jazyka, takže některá písmena představují více zvuků. Písmeno bet například může znázorňovat jak [b], tak [v]. Stejně tak pe představuje [p] i [f] a kap může být [k] i [x]. K rozlišení mezi těmito změnami se k písmenům přidává tečka zvaná dageš, aby se tak vyznačila písmena [b], [p] a [k].
Tak, jako ve všech jazycích odvozených z prostosinajštiny, ani ve staré hebrejštině, ani v židovských písmech se nezaznamenávají samohlásky. Když však začala být aramejština coby mluvená řeč více populární než hebrejština, bylo stále důležitější zaznamenávat i samohlásky. Byl tedy vymyšlen systém známý jako "matres lectionis", v němž některá písmena představovala dlouhé samohlásky: 'alef představovalo [á], he značilo [ó] a [á], vav [ó] a [ú], a yod [é] a [í]. Matres lectionis však nebyl kompletní systém a kolem 9. stolení n.l. se k označení samohlásek vžil systém přidávání teček a čárek nad nebo pod písmeno zvaný nikkudim. Ten je známý jako "tiberský systém", podle města Tiberias v Palestině, a byl přidán k matres lectionis jako součást hebrejského písemného systému.
Tiberský systém je ukázán v následujícím příkladě:

1.tato samohláska není přesně [o], ale může mít hodnotu mezi [a] a [] v závislosti na dialektu
2.tyto samohlásky jsou jako [ə], ale s mírným náznakem [e], [a] nebo [].

Tygrik

13. dubna 2007 v 13:40 | Kulíšek |  Já? Já. JÁ!

Shakira - Whenever Wherever (překlad)

2. dubna 2007 v 19:16 | Kulíšek |  Překlady

Kdekoli, kdykoli

Štěstí, že ses narodil tak daleko.
Takže bychom si oba mohli
dělat legraci z té vzdálenosti.
Štěstí, že miluji cizince.
Pro šťastný Tvé existence.
Miláčku, sama bych vystoupala na Andy.
Jen abych spočítala pihy na Tvém těle.
Nikdy bych si nedokázala představit, že je jen
10 miliónů způsobů, jak někoho milovat.

Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Cožpak nevidíš... ležím Ti u nohou.

Kdykoli, Kdekoli
Jsme si souzeni.
Já budu tam a Ty budeš nablízku.
A to není málo, můj milý.

Ať jsi nahoře nebo dole.
Nikdy nebudeš muset pochybovat.

Vždycky můžeme improvizovat
Ale to není málo, můj milý.

Štěstí, že moje rty jenom nemumlají
přetékají polibky jako fontána.
Štěstí, že moje prsa jsou malá a skromná.
Takže si je nespleteš s horami.
Štěstí, že mám nohy silné jako má matka.
Abych se stihla ukrýt, když potřebuju.
A tyhle dvě oči tu nejsou pro nikoho jiného.
V den, kdy mě opustíš, vypláčou řeku slz.

Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le

U Tvých nohou... Jsem u Tvých nohou.

Kdykoli, Kdekoli
Jsme si souzeni.
Já budu tam a Ty budeš nablízku.
A to není málo, můj milý.
Ať jsi nahoře nebo dole.
Nikdy nebudeš muset pochybovat.
Vždycky můžeme improvizovat.
Ale to není málo, můj milý.

Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le

Můžeme letět, říct to znova.

Le ro lo le lo le lo le

Řekni mi ještě jednou.
Že jsi tam.
Ztracen v mých očích.

Kdykoli, Kdekoli
Jsme si souzeni.
Já budu tam a Ty budeš nablízku.
A to není málo, můj milý.
Ať jsi byl nahoře nebo dole.
Dostal's mě úplně celou.
Nezbylo tu nic k obavám.
Jestliže opravdu cítíš to, co já

Kdykoli, Kdekoli
Jsme si souzeni.
Já budu tam a Ty budeš nablízku.
A to není málo, můj milý.
Ať jsi byl nahoře nebo dole.
Dostal's mě úplně celou.
Nezbylo tu nic k obavám.
Jestliže opravdu cítíš to, co já

Shakira - Whenever Wherever (text)

2. dubna 2007 v 19:11 | Kulíšek |  Texty

Shakira - Whenever Wherever

Lucky you were born that far away
So we could both make fun of distance
Lucky that I love a foreign land for
The lucky fact of your existence
Baby I would climb the Andes solely
To count the freckles on your body
Never could imagine there were only
Ten million ways to love somebody

Le do lo le lo le,
Le do lo le lo le
Can't you see...I'm at your feet

Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, hereunder,
You'll never have to wonder
We can always play by ear
and that's the deal my dear

Lucky that my lips not only mumble
They spill kisses like a fountain
Lucky that my breasts are small and humble
So you don't confuse them with mountains
Lucky I have strong legs like my mother
To run for cover when I need it
And these two eyes that for no other
The day you leave will cry a river

Le do lo le lo le,
Le do lo le lo le
At your feet, I'm at your feet

Whenever, Wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, hereunder
You'll never have to wonder
We can always play by ear
But that's the deal my dear

Le do lo le lo le,
Le do lo le lo le
Think out loud, say it again

Lo do lo le lo le lo le

Tell me one more time
That you'll live
Lost in my eyes

Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover hereunder,
You've got me head over heels
There's nothing left to fear
If you really feel the way I feel

Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
They're over, you're under
You've got me head over heels
There's nothing left to fear
If you really feel the way I feel