Duben 2009

Václav František Kocmánek: Lamentatio rusticana (Díl první. Na modlitbu Páně)

29. dubna 2009 v 12:01 | Kulíšek |  Miš-maš
Václav František Kocmánek:
Lamentatio rusticana


Díl první. Na modlitbu Páně

Ach, ach, Bože, proč nás trápí tak vojáci
mnohem ukrutněji než pohané Turci,
i proč jich nestresceš, zdaž z nich moci nemáš?
Jsouce pán přemocný, předce se jim díváš!
Otče náš!

Kteřížto, jsouc rovně jako my křesťané,
učiněni jsou nám nepřátelé zjevně,
jimžto k zmordování podáváme těl svých,
majíc potěšení v hojných záslibích tvých,
jenž jsi na nebesích.

Rozličná trápení na nás vymyslili,
skrze něž peníze na nás vymučili,
vodu nám do oust lít opovážili se,
to téměř do smrti, říkat nestydíc se:
- Posvěť se!

Jiní nás u bidel za ruce věšeli,
pod nohami slámu nám zapalovali,
křičíc: - Dej peníze! - a kde máš zboží své,
o tom dobře ví, i kde máš též koně své,
jméno tvé.

Jsouce tak trápeni, hned jsme povídali,
kde jsme o čemkoliv, jak a kdy věděli,
mnozí z bolesti pouštěli jsme duše své,
vzývajíc, doufajíc v přeslavné jméno tvé:
- Přiď království tvé!

Jiní kyjmi bili toho, jenž nic neměl,
trpěl, mile snášel, jako by oněměl,
vzdychaje: - Ach Bože, dívá se milost tvá,
že skrz ně potracujeme všickni zdraví svá?
Buď vůle tvá!

Mnohý do rybníku i s dětmi utekl,
jiný zase v bahně co ňáký pes zdechl,
jiný, jsa vyhledán, jsa bit, křičel: - Nebí!
Voják: - Není milost, zeji žádáš: Nebí,
jako v nebi.

V skalách, v horách také nemnoho kdo ostal,
aby se zšelmilé ukrutnosti nebál.
Nebo jsa oloupen seděl s ženou, s dětmi,
pobráno majíce všeckno i pod zemí,
tak i na zemi.

V jamách také mnohý neuměl mysliti,
kde by bylo, aneb má-li co tam býti.
Avšak svou chytrostí, ó pane Ježíši,
všeckno vyhledali, nám nejpohodlnější,
chléb náš vezdejší.

Z tisíce se jeden sotva mírný trefil,
který by nás kyjmi nepral, netloukl, nebil,
avšak hned křičeli: - Hej, sedláče, pones
peněz, jísti, píti, a všeckno nám vynes!
Dej nám dnes!

Každý ovšem rádci, by trápení neměl,
dal jim všeckno všudy, ba kde jednom co měl.
Který neměl, s dětmi i s ženou prosil sám,
řka: - Všeckno pobrali jinší, k tomu se znám,
a odpusť nám!

Ale když nic neměl, zad nastavit musil.
Nebylo nic plátno, byť ještě víc prosil.
Volal k Bohu, úpěl jako člověk bídný,
řka: - Vojáci platí, ó Pane jediný,
naše viny.

Čím sme toho na nich, bídní, zasloužili,
však jsme na ně všecknu daň, berni platili,
o všeckno dokonce již jsme přišli s nimi,
i přátelé naši pláčí s dětmi svými,
jakož i my.

Nikdež nic nemaje, co budem činiti,
aneb naše dítky čím budem živiti?
Avšak, hle, jich za tu zlost mnozí neklneme,
pro hříchy trpíce, jim nezlořečíme,
odpouštíme,

věda, že jsme toho všickni slušně zasloužili,
bychom tou pokutou tak trestáni byli,
nebo jsa poddáni přehrozným hříšníkům,
a tvých přikázání mrzkým přestupníkům,
našim vinníkům.

Toho nám jest nejžel, že domácí téměř
to nám zle, ukrutně činí vojanská zběř,
ale víme, že ty jim to odplatíš zas,
však prosíme tebe, Pane, žádného z nás
a neuvoď nás

víc v takovou bídu, bychom nezoufali
a nad tebou, Pánem, se nezapomněli,
bychom měli více v taková trápení
hrozná upadnouti, v života soužení,
v pokušení.

Neb ty nedopustíš člověku žádnému
víc, nežli by moh snésti, trpět nižádnému.
Pročež tebe prosí obvzláštně každý z nás:
rač nám dáti pokoj, zažeň válku od nás,
ale zbav nás

od takových lidí, nepřátel ukrutných,
kterýž tebe, Boha, nižádný nectí z nich.
Ale my tě ctíme, jsa ty naším pánem,
můžeš nás zachovat, uhasiti plamen
od zlého. Amen.

  • Tisíc let české poezie, Československý spisovatel, Praha 1974

Jak vyrobit luk a šípy

28. dubna 2009 v 20:26 | Kulíšek |  Návody
někde sem našla návod, jak vyrobit luk, tak to sem šupnu (je to trocha zdlouhavej postup, ale což)a tady je lepčí z této stránky (jednoduchý a stručný), jsou tam návody i na další zajímavý věcičky

LUK

Luk je střelná zbraň proti pěchotě. Náš luk má 159cm. Je vyroben ze dřeva na 3 části-2 ramena a střed 70-29-70cm. Tětiva je vyrobena z tenkého provázku (dá se použít i prádelní šňůra). Má dostřel až 120m. Cíl zasáhnete na 20m přesně, pokud jste trochu dobří. Šípy používáme dlouhé zhruba 70cm.

Potřeby:
prkno, kus laťky, 4 vruty, tětivu a nářadí


Postup:


Ramena se vyrábějí z prkna. Potřebujete prkno, které je pružné, ale pevné aby se nezlomilo. A musí mít tzv. léta(tmavé čáry) pokud možno nejrovnější. Sekerou uštípnete slabou obdélíkovou laťku po létech(zhruba 0,5cm-1cm tlustou a dlouhou jak budete potřebovat). A za pomocí nože a sekery jeden konec zúžíte a zeslabíte(né ale příliš moc). Potom za pomocí nože či rašple uděláte z obou stran zářez pro tětivu. Pokud máte takto obě ramena stejně vyrobená, tak je přišroubujete ke střední části(místo, kde to budete držet, takže trochu upravit, aby jste si nezapíchli při každém výstřelu 10 třísek). Ale předtím si do těch ramen vyvrtejte menší dírky ať se vám ramena při šroubování nerozštípnou. Pak už jenom nasadíte tětivu(jakýkoliv pevný provázek) a luk je připraven. Měl by zhruba vypadat jako obrázek. Velikosti luku na obrázku jsou: ramena 70cm a střed 30cm.


ŠÍPY
Šípy se používají do luků, kuší nebo balist. Podle materiálu ze kterého je šíp vyroben se také odvozují jeho vlastnosti při střelbě. Používáme šípy z balzy, laminátu a také dřeva. Mají dřevěnou, bronzovou nebo železnou špičku. Tyto šípy jsou dlouhé 71, 75, 66, 66cm.

Potřeby:


dřevěnou tyčku(délka podle toho jak dlouhý chcete šíp), ptačí pírko(my jsme použili ze slepice, ale nejlepší je z husy), izolační pásku a nářadí


Postup:


Ze všeho nejdřív si musíme najít nějaké dobré pírko. Když už budeme mít dobré pírko, tak ustříhneme špičku(těsně pod tím, kde už začínají jít ze strany křidélka). Takto upravené pírko si změříme a připočteme tak min. 2cm. Dřevěnou tyčku si upevníme na výšku do svěráku a uprostřed začnete řezat . Řežeme tak hluboko, jak jsme si naměřili(tj. délka pírka + 2cm). Pokud máme vyřízlou dírku tak, jako je na obrázku, tak zasuneme pírko a na konci tu tyčku omotáme izolačkou(viz obr.). Po omotání si ještě naříznem nahoře tyčku, aby jsme měli otvor na tětivu(ale to už jistě znáte). Tento druh šípu má jen 2křidélka, ale i tak funguje dobře. Druhým možným řešením je si křidélka koupit v obchodě se zbraněmi(jsou taková umělohmotná), ale to už si můžete koupit rovnou celý šíp. :-D


Špičku je nejlepší si vykovat, ale né zrovna každý může. Takže můžete mít buď jenom dřevěnou, anebo si ji udělat z plechu. Ale to už záleží na vás. Toť vše, teď už stačí si jen jít procvičit střelbu. :-)


Enrique Iglesias - Takin back my love.text

28. dubna 2009 v 20:19 | Kulíšek |  Texty
Go ahead just leave, can't hold you, you're free
You take all these things, if they mean so much to you
I gave you your dreams, 'cause you meant the world
So did I deserve to be left here hurt
You think I don't know you're out of control
I ended up finding all of this from my boys
Girl, you're stone cold, you say it ain't so,
You already know I'm not attached to material

I'd give it all up but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
I've given you too much but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, my love, my love, my love
My love..

Sarah: Uhhh
What did I do, to give us the cue
I'm just confused as I stand here and look at you
You promised to be,honest with me***
Go 'head, keep the keys, that's not what I need from you
You think that you know (I do), you've made yourself cold (Oh yeah)
How could you believe them over me, I'm your girl
You're out of control (So what?), how could you let go (Oh yeah)
Don't you know I'm not attached to material

Both:
I'd give it all up but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
I've given you too much but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, my love, my love, my love

I'd give it all up but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
I've given you too much but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, my love, my love, my love

Enrique:
So all this love I give you, take it away, (Unh, uh huh)
Sarah:
You think material's the reason I came, (Unh, uh huh)
Enrique:
If I had nothing would you want me to stay (Unh, uh huh)
Sarah:
You keep your money, take it all away

I'd give it all up but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
I've given you too much but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, my love, my love

I'd give it all up but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
I've given you too much but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, my love, my love

I'd give it all up but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, I'm takin' back my love
I've given you too much but I'm takin' back my love
I'm takin' back my love, my love, my love, my love

Ooh, my love 2x

Broken Strings

28. dubna 2009 v 20:05 | Kulíšek |  Noty
Let meAmi hold you
For theC last time
It\'s the Flast chance to feelC again
But youAmi broke me
Now I Ccan\'t feel FanythingDmi

When I Amilove you,
It\'s soC untrue
I can\'tF even convince mCyself
When I\'m Amispeaking,
It\'s the Cvoice of someone FelseDmi

Oh Fit Gtears me Amiup
I tFry to hold Gon, but it huEmirts too much
I tFry to forgGive, but it\'s Eminot enough
to Fmake it all oCkay

You can\'t Dmiplay on broken stAmirings
You can\'t fCeel anytGhing
that your hDmieart don\'t want to fAmieel
I can\'t tCell you something that ain\'t rGeal

Oh the tFruth hurts
And lAmiies worse
How can CI give anymoreG
When I lDmiove you a little leAmiss than beforeG

Oh what are we doing
We are turning into dust
Playing house in the ruins of us

Running back through the fire
When there\'s nothing left to save
It\'s like chasing the very last train
when it\'s too late

Oh it tears me up
I try to hold on, but it hurts too much
I try to forgive, but it\'s not enough
to make it all okay

You can\'t play on broken strings
You can\'t feel anything
that your heart don\'t want to feel
I can\'t tell something that ain\'t real

Well the truth hurts,
And lies worse
How can I give anymore
When I love you a little less than before

But we\'re running through the fire
When there\'s nothing left to save
It\'s like chasing the very last train
When we both know it\'s too late (too late)

You can\'t play on broken strings
You can\'t feel anything
that your heart don\'t want to feel
I cant tell you something that ain\'t real

Well truth hurts,
And lies worse
How can I give anymore
When I love you a little less than before

Let me hold you
for the last time
It\'s the last chance to feel again


Taylor Swift - Love story.akordy (2 verze)

3. dubna 2009 v 16:22 | Kulíšek |  Noty
Údajně to neí úplně přesný, ale pořád lepší, než nic

Intro: C, G, Ami, F

C
We were both young when i first saw you
F
I close my eyes and the flashback starts
AmiF
Im standing there on a balcony of summer air

C
See the lights, See the party the ball gowns
F
I see you make your way through the crowd
Ami
You say hello
G
Little did i know

FG
That you were Romeo you were throwing pebbles
AmiC
And my daddy said stay away from Juliet
F
And i was crying on the staircase
GAmiC
Begging you please don't go, and i said

C
Romeo take me somewhere we can be alone
G
I'll be waiting all theres left to do is run
Ami
You'll be the prince and i'll be the princess
FGC
Its a love story baby just say yes

C
So i sneak out to the garden to see you
F
We keep quite cuz we're dead if they know
Ami
So close your eyes
G
escape this town for a little while
FG
Cause you were Romeo I was a scarlet letter
AmiC
and my daddy said stay away from Juliet
F
But you were everything to me
GAmiC
and i was begging you please don't go and i said

C
Romeo take me somewhere we can be alone
G
I'll be waiting all theres left to do is run
Ami
You'll be the prince and i'll be the princess
FGC
Its a love story baby just say yes

C
Romeo save me they try to tell me how to feel
G
This love is difficult, but its real,
Ami
Dont be afraid we'll make it out of this mess
FG
Its a love story baby just say yes, oh

Solo: CGAmiF

AmiFCG
I got tired of waiting, wondering if you were ever coming around
AmiF
My faith in you was fading
CG
when i met you on the outskirts of town and i said
C
Romeo save me i've been feeling so alone
G
I keep waiting for you but you never come
Ami
Is this in my head, i don't know what to think
FG
He knelt to the ground and pulled out a ring and said
D
Marry me Juliet you'll never have to be alone
A
I love you and thats all I really know
Bm
I talked to your dad go pick out a white dress
GAD
Its a love story baby just say yes
D, A, Bm
Oh, oh, yes
GD
We were both young when i first saw you

A tuto je druhá možnost:

CWe were both young when i first saw you
FI close my eyes and the flashback starts
AmiIm standing there on a baFlcony of summer air
CSee the lights, See the party the ball gowns
I see yFou make your way through the crowd
You say heAmillo
Little did i kGnow

(Play chords In this part)
That you weFre romeo you were throwGing pebbles
And my dadAmidy said stay away from JuCliet
And i was crFying on the staircase
BeGgging you please don't Amigo, and i said
RoC/Gmeo (Strummingtake me somPattern:ewhere weD cUanD bUe DalU..)one
IG'll be waiting all theres left to do is run
YAmiou'll be the prince and i'll be the princess
IFts a love story bGaby just say yes

CSo i sneak out to the garden to see you
WFe keep quite because we're dead if they know
SAmio close your eyes
Let's keGep this down for a little while
Cause you weFre Romeo I was a scaGrlet letter
and my daAmiddy said stay away from JuCliet

But you wFere everything to me
and i was beGgging you please don't Amigo and i said

RC/Gomeo take me somewhere we can be alone
IG'll be waiting all theres left to do is run
YAmiou be the prince i'll be the princess
IFts a love story bG, Caby just say yes

RoCmeo save me, try to tell me how it is
ThGis love is difficult, but its real,
SaAmive me from the breakdown, make it out of looseness
IFts a love story bGaby just say yes, oh

Solo:
C, G, Ami, F
I got tired of waAmiiting, F wondering if yCou were ever coGming around
My faith in yAmiou was fadFing
Then i met you on the outCskirts of toGwn and i said

CRomeo save me i've been feeling so alone

Is tAmihis in my head, i don't know what to think
He nFelt to the ground and puGlled out a ring and said
MaDrry me Juliet you'll never have to be alone
I lAove you and thats all I really know
I tBmialked to your dad go pick out a white dress
IGts a love story baAby just say yDes
DOh, Aoh, Bmiyes
We were vGery young when i first saw yDou