Listopad 2010

Butthole Surfers - The Wooden Song - překlad

3. listopadu 2010 v 17:23 | Kulíšek |  Překlady
Vezmi mě, zlom mě
Řekni mi něco dobrého a možná budu plakat
Pojď se mnou, ukaž mi
Řekni mi něco dobrého a možná umřu
Později mám tancovat na stropním větráku
V kuchyni a ven zadními dveřmi
Dobře, já vím, že to zní divně, ale mohla by to být jiná cesta
Kutálím se k zemi, kde vím, že musím zůstat
Vezmi mě, zlom mě
Řekni mi něco dobrého a možná budu plakat
Pojď se mnou, ukaž mi
Řekni mi něco dobrého a možná umřu
Později jsem tančila na stropním větráku
Kroužila tajemstvími, hrála hru
Dobře, vím, že to může znít divně, ale mohla by to být jiná cesta
Kolem do města, kde neví, jak se jmenuješ
Společně....na okamžik....nic není dobré

Butthole Surfers - The Wooden Song - text

3. listopadu 2010 v 16:27 | Kulíšek |  Texty
Take me, break me
Tell me a good one and maybe I'll cry
Go with me, show me
Tell me a good one and maybe I'll die
Lately I've been dancing in ceiling fans
Into the kitchen and out the back gate
Well I know it sounds strange but it could be the other way
Round to the ground where I know I must stay
Take me, break me
Tell me a good one and maybe I'll cry
Go with me, show me
Tell me a good one and maybe I'll die
Lately I've been dancing in ceiling fans
Circled in secrets, playing a game
Well I know it sounds strange but it could be the other way
Round to a town where they don't know your name
Together....for a while....ain't no good